Simphiwe Dana – Usikhonzile Lyrics

Posted on

[Chorus]
Thando lwakho lupholis’ umoya
Thando lwakho aluthengwa baba
Luyajikela (Zange wadeda, zange wadeda)
Thando lwakho aluthengwa baba

[Post-Chorus]
Lunonembeza uthando lwakho
Lunonembeza uthando lwakho
Lunonembeza uthando lwakho (mamela)
Lunonembeza uthando lwakho
Lunonembeza uthando lwakho
Lunonembeza uthando lwakho
Lunonembeza uthando lwakho

[Indinyana 1]
Usikhonzile eh isizwe
Zange wadeda phambili
Mini zakho, eh
Ubulunga bakho
Buyawudidiyel’ umphefumlo wam
Buyawukholis’ umoya
Bunonembeza mama (Bunobugcisa)
Bungamanz’ andonga
Kwatinga ntaka (Bunobugcisa)

[Bridge]
Kwenjiwa njalo ke babhem
Laph’ uhamba khona
K’khul’ okuhle kodwa mbhem
Kwenjiwa njalo
Kwenjiwa njalo ke
Laph’ uhamba khona
K’khul’ okuhle kodwa
Kwenjiwa njalo

[Chorus]
Thando lwakho lupholis’ umoya

Thando lwakho aluthengwa baba
Luyajikela (Zange wadeda, zange wadeda)
Thando lwakho aluthengwa baba
Thando lwakho lupholis’ umoya
Thando lwakho aluthengwa baba
Luyajikela (Zange wadeda, zange wadeda)
Thando lwakho aluthengwa baba

[Indinyana 2]
Uyikhonzile imn’ entsha
Bazokubek’ amabala
Qinisela, eh
Uba bendinepeni
Ezingamakhulukhulu luyajikela bo
Thando lwakho luyimpilo
Thando lwakho aluthengwa Baba (Lolwethu sonke)
Lungamanz’ andonga
Kwantiga ntaka bo (Lolwethu sonke)

[Chorus]
Thando lwakho lupholis’ umoya
Thando lwakho aluthengwa baba
Luyajikela (Zange wadeda, zange wadeda)
Thando lwakho aluthengwa baba
Thando lwakho lupholis’ umoya
Thando lwakho aluthengwa baba
Luyajikela (Zange wadeda, zange wadeda)
Thando lwakho aluthengwa baba